Koneet ja mekaniikka

Kone- ja mekaniikkasuunnittelu voidaan jakaa seuraaviin osiin:

Autot

Autoteollisuuden vaatimukset tarpeet kasvavat koko ajan jolloin autonsuunnittelu, tuotekehitys ja rakenne vaatii uusia ja parempia suunnitteluja.
Autoista on saatu parin viime vuosikymmenen aikana huomattavasti parempi hyötysuhde jolloin samalla polttoainemäärällä päästään pidemmälle. Autojen päästöt ovat paljon pienemmät. Autojen turvallisuus on myös lisääntynyt merkittävästi.

Perinteinen konesuunnittelu

Konesuunnittelu on periaatteessa pysynyt samanlaisena viime vuosikymmenien ajan, mutta uudet suunnittelutyökalut ja materiaalit ovat mahdollistaneet entistä paremman konesuunnittelun.

Suurteollisuus

Paperiteollisuus, terästeollisuus, voimalat jne. Näissä mekaniikkasuunnittelu ja koneenrakennus kehittyy koko ajan. Suunnitelun avulla näistä suurteollisuuden yksiköistä saadaan kokoajan tehokkaampia ja toimintavarmempia. Myöskin yksiköiden tuottava elinkaari on pidempi.

Etenkin Suomen taloudelle keskeinen paperi- ja selluteollisuus ja sen tehokas toiminta on erittäin tärkeää jo kansantaloudellisestikkin ajateltuna

CAD-suunnittelu

Tietokoneavusteisen CAD-suunnitelun avulla voidaan mallintaa ja laskea rakenteen tai koneen toimivuus. Onko k.o systeemi järkevä, toimiva ja mitkä ovat sen todennäköiset kustannukset sekä hyödyt.

Enmac.fi